Jesteś tutaj: Pracuj z nami

Pracuj z nami

W zależności od potrzeb danego miasta (regionu) po wyborze miasta wyświetli się jedna lub obie z poniższych ofert pracy.

ZATRUDNIMY  Doradców na terenie Polski w różnych regionach

DORADCA (praca dodatkowa):

Obowiązki:

- obsługa klientów firmy w miejscu ich zamieszkania,

- dystrybucja materiałów reklamowych.

Wymagania:

- niekaralność,

- dyspozycyjność,

- łatwość w nawiązywaniu kontaktów z klientem.

Oferujemy:

- zatrudnienie w oparciu o umowę o dzieło lub zlecenie (możliwość pełnomocnictwa)

- pełne szkolenie i przysposobienie do zawodu,

- pomoc kadry kierowniczej w początkowym okresie pracy,

- atrakcyjne wynagrodzenie płatne tygodniowo oraz premie miesięczne,

- elastyczne godziny pracy,

- pełne zabezpieczenie logistyczne i marketingowe,

- możliwość awansu.

ZATRUDNIMY  Kierownika Zespołu  na terenie Polski

KIEROWNIK ZESPOŁU:

Obowiązki:

- nadzór nad Zespołem Sprzedażowym,

- rozliczanie Zespołu Sprzedażowego

- szkolenie Doradców

- kontrola  Zespołu Sprzedażowego

- praca "home office"

- działania windykacyjne

- wizyty u klientów

- raportowanie

-zaopatrywanie Doradców w niezbędne materiały

- stały rozwój terenu

Wymagania:

- niekaralność,

- prawo jazy kat. B

- samodzielność w działaniu i podejmowaniu decyzji,

- dyspozycyjność,

- umiejętność planowania pracy,

- komunikatywność.

Oferujemy:

- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

- atrakcyjne wynagrodzenie oraz premie i nagrody motywacyjne,

- nieoznakowany samochód służbowy z możliwością korzystania do celów prywatnych,

- telefon z dostępem do internetu, laptop, drukarka

- pełne szkolenie wstępne i przysposobienie do zawodu,

- elastyczne godziny pracy (system zadaniowy),

- pomoc kadry kierowniczej w początkowym okresie pracy,

- pełne zabezpieczenie logistyczne i marketingowe,

- możliwość awansu i rozwoju.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV lub kontakt telefoniczny.

PHU CALYPSO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie (62-050) przy ul. Niezłomnych 3/13, Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla przedsiębiorców pod nr 0000730427  , NIP7773319167 REGON: 380081366 Kapitał zakładowy w wysokości 200 000 zł. Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Ustawie o kredycie konsumenckim oraz w Kodeksie Cywilnym.

Reprezentatywny przykład dla pożyczki na dzień 18.04.2018r. Całkowita kwota pożyczki 1 000 zł, czas obowiązywania umowy wynosi 30 dni, roczne oprocentowanie nominalne (stopa zmienna): 10%, prowizja 274,50 zł, łączna kwota odsetek: 8,10 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 1983,1%, całkowita kwota do spłaty przez Pożyczkobiorcę: 1 282,60 zł, całkowity koszt pożyczki 282,60 zł.

W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych) oraz podjęcia działań mających na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W szczególności PHU CALYPSO Sp. z o.o. wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty zaległych kwot poprzez kontakt w formie telefonów, pisemnego wezwania do zapłaty, ostatecznego wezwania do zapłaty. Przypomnienia te obciążane są opłatami zgodnie z Ramową Umową Pożyczki. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.

Polityka prywatności