Jesteś tutaj: Warunki pożyczki

Warunki pożyczki

Wnioskowanie o pożyczkę:

Wnioskować o pożyczkę mogą Państwo poniższymi sposobami.

 • W zakładce "Gdzie nas znajdziesz" rozwiń zakładkę miasta i sprawdź, czy Twoja miejscowość jest na wykazie lub w odległości do 30 km od najbliższego wskazanego miasta. Wybierz miasto, a następnie wyświetli się numer telefonu Doradcy z tego regionu. Proszę skontaktować się z Doradcą lub wysłać  sms-a o treści "POŻYCZKA", a Doradca skontaktuje się z Państwem.
 • Na stronie głównej suwakiem proszę wybrać wartość pożyczki jaką Pani/Pan jest zainteresowany. Następnie proszę wypełnić pola: Imię, Miasto oraz Dogodna godzina do kontaktu, a następnie proszę wybrać pole WYŚLIJ. Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem jeszcze tego samego dnia w godzinie wskazanej przez Państwa.
 • Kolejną metodą jest kontakt telefoniczny z numerem infolinii.
 • Proszę kliknąć zakładkę "Kontakt", wpisać w polu pytania Państwa imię, miejscowość oraz numer telefonu i godzinę dogodną do kontaktu. Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem jeszcze tego samego dnia w godzinie wskazanej przez Państwa.

Jakie warunki musisz spełnić:

 • obywatelstwo polskie;
 • bez limitu wieku;
 • udokumentowany dochód (wszystkie formy umów, emerytura, renta, zasiłki);

Dokumenty do pożyczki:

 • dowód osobisty;
 • udokumentowanie dochodu;
 • udokumentowanie adresu zamieszkania (zameldowania);

Decyzja pożyczkowa, co dalej:

 • po złożeniu wniosku i pozytywnym jego rozpatrzeniu, Klient poinformowany zostanie o przydzieleniu pożyczki;
 • obsługa pożyczki przez Doradcę w domu klienta obejmuje:
 1. poinformowanie Klienta o wysokości przyznanej pożyczki i zapoznanie go z jej warunkami;
 2. zapoznanie Klienta z umową pożyczki i jej podpisanie;
 3. wypłata przydzielonej kwoty pożyczki wskazanej w umowie oraz potwierdzenie jej odbioru przez Klienta;

Podpisanie umowy pożyczki:

 • Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią umowy pożyczki przez dokładne jej przeczytanie;
 • Doradca zobowiązany jest do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości wynikających z warunków umowy;
 • Klient podpisuje umowę wówczas, gdy treść umowy jest mu jasna i nie ma żadnych wątpliwości co do jej warunków;
 • umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, a po jej podpisaniu każda ze stron otrzymuje po jednym jej egzemplarzu;

Najczęściej zadawane pytania:

 1. Czy otrzymam pożyczkę mając obciążenia komornicze?
 • Tak, decyzja o jej przyznaniu rozpatrywana jest indywidualnie;
 1. Ile trwa oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku ?
 • Wniosek rozpatrywany jest natychmiast po jego złożeniu.
 1. Jak długo muszę oczekiwać na wypłatę pożyczki ?
 • Wypłata pożyczki realizowana jest do 24 h od wpłynięcia wniosku.
 1. Czy otrzymam pożyczkę na podstawie zaświadczenia o złożeniu wniosku o wydanie dowodu osobistego ?
 • Nie, ważny dowód osobisty jest podstawowym dokumentem na podstawie którego można otrzymać pożyczkę;
 1. Czy otrzymam pożyczkę mając inny kredyt lub pożyczkę ?
 • Tak, jeżeli posiada zdolność do spłaty zobowiązań.
 1. Czy równocześnie mogę zaciągnąć więcej niż jedną pożyczkę
 • Nie, klient może zaciągnąć tylko jedną pożyczkę.
 1. Czy mogę spłacić pożyczkę przed terminem ?
 • Tak, pożyczkę można spłacić w dowolnym momencie przed upływem terminu spłaty zawartym w umowie pożyczki.
 1. W jaki sposób mogę spłacić pożyczkę?
 • Przekazując całą kwotę spłaty określoną w umowie upoważnionemu Doradcy, wpłacając całą kwotę pożyczki na konto wskazane w umowie, w kasie siedziby firmy.
 1. Czy ponoszę jakieś opłaty związane z rozpatrzeniem wniosku ?
 • Nie, Klient nie ponosi żadnych opłat za rozpatrzenie wniosku.
 1. Czy wpłacam Doradcy jakieś opłaty przy podpisaniu umowy ?
 • Nie, Doradca pominiejsza wypłatę o wartosć prowizji.

PHU CALYPSO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie (62-050) przy ul. Niezłomnych 3/13, Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla przedsiębiorców pod nr 0000730427  , NIP7773319167 REGON: 380081366 Kapitał zakładowy w wysokości 200 000 zł. Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Ustawie o kredycie konsumenckim oraz w Kodeksie Cywilnym.

Reprezentatywny przykład dla pożyczki na dzień 18.04.2018r. Całkowita kwota pożyczki 1 000 zł, czas obowiązywania umowy wynosi 30 dni, roczne oprocentowanie nominalne (stopa zmienna): 10%, prowizja 274,50 zł, łączna kwota odsetek: 8,10 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 1983,1%, całkowita kwota do spłaty przez Pożyczkobiorcę: 1 282,60 zł, całkowity koszt pożyczki 282,60 zł.

W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych) oraz podjęcia działań mających na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W szczególności PHU CALYPSO Sp. z o.o. wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty zaległych kwot poprzez kontakt w formie telefonów, pisemnego wezwania do zapłaty, ostatecznego wezwania do zapłaty. Przypomnienia te obciążane są opłatami zgodnie z Ramową Umową Pożyczki. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.

Polityka prywatności